Prípravný kurz na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok

Obvodná poľovnícka komora  Brezno oznamuje širokej  verejnosti, že prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok.

Uchádzač sa na prípravný kurz prihlasuje písomne a to zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu : Obvodná poľovnícka komora Brezno, Nálepkova 28, 977 01 Brezno.

Vyplnenú prihlášku uchádzač môže priniesť osobne, prípadne  zaslať aj prostredníctvom E-mailu na adresu brezno@br.opk.sk do 15. februára 2024. 

Bližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete v sekcií: Na stiahnutie – Registrácia prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva, alebo nás kontaktujte  telefonicky na tel. č. 0918 700 237, prípadne na vyššie uvedenej E-mailovej adrese.

O termíne otvorenia kurzu budete informovaní na našej webovej stránke.

Začiatok kurzu je plánovaný na 2. marca 2024