Predstavenstvo OPK a OkO SPZ Brezno

ZVOLENÉ ORGANY OPK Brezno Výročná konferencia 2019

predseda     Bc. Mirko Oberhauser

podpredseda Ing. Ľubomír Švidraň

predseda komisie poľovníctva a ŽP                       Ing. Peter Kovalčík
predseda ekonomickej komisie                                Ing. Ján Petrovič
predseda osvetovej komisie                                     Msc. Ing. Zuzana Rolincová
predseda kynologickej komisie                                 Ing. Peter Lakanda
predseda streleckej komisie                                      Marián Hlavatý
predseda legislatívnej komisie                                  Mgr. Milan Bartoš
člen predstavenstva                                                  Zdenko Citterberg

predseda dozornej rady                                            Ing. Libor Smrečan
predseda disciplinárnej komisie                                Marian Gregor 

OkO SPZ

1. predseda Bc. Mirko Oberhauser
2. tajomník Ing. Ľubomír Švidraň
3. predseda ekonomickej komisie Ing. Ján Petrovič
4. predseda osvetovej komisie Dušan Brozman
5. predseda kynologickej komisie Ing. Karol Chvála
6. predseda dozornej rady Ing. Libor Smrečan