FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV

Obvodná poľovnícka komora Brezno v spolupráci s PS Suchá Pohorelá

Usporiada

FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV

Dátum: 04. september 2022 (nedeľa)
Zraz účastníkov: Obec Pohorelá – námestie o 7,30 hod.
Organizačný výbor:
Riaditeľ Miroslav Maťúš
Ekonóm Ing. Ľubomír Švidraň
Veterinárny dozor určí ŠVS
Rozhodcovia: deleguje ústredie SPZ

Usporiadatelia: Kynologická komisia OPK Brezno a PS Suchá Pohorelá

Prihlášky: Zaslať dvojmo do 30.augusta 2022 na adresu:
Obvodná poľovnícka komora Brezno,
Nálepkova 28.
977 01 Brezno

Poplatky: Skúšobný poplatok 35.- €, zaplatiť na mieste skúšok

Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre skúšky farbiarov
platného od 3.5.2013 vydaného SPK Bratislava.
Všeobecné pokyny:
Farbiarske skúšky duričov môžu absolvovať všetky plemená duričov, teriérov, sliedičov, jazvečíkov a farbiare bez obmedzenia veku a výšky psa v kohútiku.

Skúšane disciplíny:

 1. Vodenie psa: a/ na remeni b/ voľne
 2. Odloženie psa: a/ na remeni b/ voľne
 3. Dohľadávka diviaka po prirodzenej alebo umelo založenej nepofarbenej stope
 4. Správanie sa pri zastrelenej zveri
 5. Poslušnosť – Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať vhodnú zbraň, poľovný lístok, zbrojný preukaz, farbiarsky remeň a preukaz o pôvode psa. Vodič psa musí pri veterinárnej kontrole predložiť veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, paraviróze a infekčnej hepatitíde maximálne 1
  rok a minimálne 4 týždne pred konaním skúšok. Choré psi a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčené. Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas skúšok. Skúšky sa konajú za každého počasia.
  Pri menšom počte ako 5 prihlásených psov sa skúšky
  neuskutočnia.