Predbežné farbiarske skúšky 2019

Naše farbiare na skúške

Posledný októbrový víkend sa v Mýte pod Ďumbierom niesol v znamení predbežných farbiarskych skúšok. Obvodná poľovnícka komora v Brezne v spolupráci s PZ Čertovica zorganizovala ďalšie skvelé podujatie.

Farbiare z nášho regiónu, staršie ako 12 mesiacov, si vyskúšali svoje schopnosti. Sedem „skúšaných“ malo možnosť ukázať čo vytrvalým výcvikom a chuťou pracovať zvládnu.

Každý, kto má psa vie, čo jeho výcvik obnáša. Okrem základných povelov, musia tieto psíky zvládnuť nájsť stopu v každom počasí vo veľmi náročnom teréne. Musia zvládnuť ohlásiť nájdenú zver a trpezlivo počkať na svojho vodiča. Rozhodcovia prešli stopy so všetkými siedmymi psíkmi. Bodové ohodnotenie každého výkonu určilo, či bola skúška ukončená úspešne a či pes patrí do prvej, druhej alebo tretej  ceny. Zo siedmych, úspešne skončilo päť farbiarov a to tri v prvej cene a dva v druhej cene. Ostatní si môžu skúšku zopakovať.

Veľká vďaka patrí členom PZ Čertovica, ktorý pripravili pre skúšajúcich umelé stopy v náročnom teréne a postarali sa o plynulý a priebeh skúšok. Na otázky odpovedá vodič mladého hanoverského farbiara Miroslav Medveď z Nemeckej.

Váš Fredy podal jeden z najlepších výkonov. Dosiahol 200 bodov. Je Fredy prvý psík, ktorého ste pripravili na farbiarske skúšky?

Miroslav Medveď: V poľovníctve som dokázal všeličo možné, ale so psami som ešte nemal žiadne skúsenosti. Toto boli moje prvé skúšky a Fredy je môj prvý pes, ktoré som na skúšky pripravoval. Na staré kolená som sa nato dal, aby som vychoval prvého poľovne upotrebiteľného psa. Aj keď sa uchovniť nebude dať, je po skúškach poľovne upotrebiteľný čo ma nesmierne teší. Chcel by som s ním ísť aj ďalej na IHF skúšky (Individuálne hlavné skúšky farbiarov) ale potrebuje trošku dozrieť. Aj keď niekto tvrdí, že PF-ky sú ťažšie lebo tu ide len o stopu raticou bez farby. Na IHF pes ale ide aj po farbe.

Čo bolo najťažšie na príprave na skúšky?

Miroslav Medveď: Najťažšie je pri týchto mladších psoch odhadnúť to, či má pes svoje vrodene vlohy. Tento ich má a nos zo stopy nepustil. Ťažké je aj vodenie psa lebo mladý pes sa niekedy správa ako pubertiak a nechce sa dať viesť. Na skúškach bolo pre mňa najťažšie odloženie psa na 15 minút. Bál som sa toho najviac, lebo keď sú tam iné psy a zavonia ich mohol by odísť. Odloženie bolo ťažké ale zvládol to dobre.  Grif je možno v tom, že ho treba nechať vybehať aby ostal ležať.

Akú odmenu má Fredy najradšej?

Miroslav Medveď: Piškóty jednoznačne :). Keď s ním idem von mám pri sebe píšťalku a na píšťalku príde. Automaticky mám vo vrecku piškótu a keď urobí čo potrebujem dostane odmenu. A Fredymu sa páči keď sa sním rozprávam. On potrebuje voľnosť, ale na keď je treba pracuje výborne.

Ďakujem za rozhovor a prajem ešte veľa krásnych spoločných zážitkov.