Katalóg Chovateľká prehliadka 2024

Prípravný kurz na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok

Obvodná poľovnícka komora  Brezno oznamuje širokej  verejnosti, že prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok.

Uchádzač sa na prípravný kurz prihlasuje písomne a to zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu : Obvodná poľovnícka komora Brezno, Nálepkova 28, 977 01 Brezno.

Vyplnenú prihlášku uchádzač môže priniesť osobne, prípadne  zaslať aj prostredníctvom E-mailu na adresu brezno@br.opk.sk do 15. februára 2024. 

Bližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete v sekcií: Na stiahnutie – Registrácia prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva, alebo nás kontaktujte  telefonicky na tel. č. 0918 700 237, prípadne na vyššie uvedenej E-mailovej adrese.

O termíne otvorenia kurzu budete informovaní na našej webovej stránke.

Začiatok kurzu je plánovaný na 2. marca 2024

Katalóg chovateľská prehliadka 2023

Chovateľská prehliadka 2022/2023 – VIDÍME SA OSOBNE!

Obvodná poľovnícka komora Brezno v súčinnosti OÚ v Brezne  Vás pozýva na chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí za poľovnícku sezónu 2022/2023.

Prehliadka sa uskutoční v dňoch 25. – 26. marca 2023

v sobotu 25. marca 2023 od 10,00 do 18,00 hod. a 

v nedeľu 26.marca 2023 od 8,00 do 15,00 hod.

v priestoroch reštaurácie  Ω-Omega Club, Švermova 7, Brezno.

Vystavené budú okrem trofejí aj fotografie našej krásnej prírody a umelecké diela s poľovníckou tematikou. V sobotu aj v nedeľu v čase od 11:00 do 14:00 budú v pripravené vedomostné súťaže o poľovníctve a prírode pre deti.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizačný tím

 OZN Á M E N I E o konaní prípravného kurzu na skúšku z poľovníctva

Obvodná poľovnícka komora Brezno oznamuje poľovníckej i nepoľovníckej
verejnosti, že v mesiaci marec 2023 otvára prípravný kurz pre uchádzačov
o skúšku z poľovníctva.


Uchádzač sa na prípravný kurz prihlasuje písomne a to zaslaním vyplnenej
prihlášky na adresu : Obvodná poľovnícka komora Brezno, Nálepkova 28,
977 01 Brezno.


Vyplnenú prihlášku uchádzač môže zaslať aj prostredníctvom E-mailu na
adresu brezno@br.opk.sk. Takto zaslanú prihlášku je však potrebné následne
podpísať v kancelárií OPK.


Bližšie informácie na tel. č. 0918 700 237, prípadne na vyššie uvedenej
E-mailovej adrese.

FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV

Obvodná poľovnícka komora Brezno v spolupráci s PS Suchá Pohorelá

Usporiada

FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV

Dátum: 04. september 2022 (nedeľa)
Zraz účastníkov: Obec Pohorelá – námestie o 7,30 hod.
Organizačný výbor:
Riaditeľ Miroslav Maťúš
Ekonóm Ing. Ľubomír Švidraň
Veterinárny dozor určí ŠVS
Rozhodcovia: deleguje ústredie SPZ

Usporiadatelia: Kynologická komisia OPK Brezno a PS Suchá Pohorelá

Prihlášky: Zaslať dvojmo do 30.augusta 2022 na adresu:
Obvodná poľovnícka komora Brezno,
Nálepkova 28.
977 01 Brezno

Poplatky: Skúšobný poplatok 35.- €, zaplatiť na mieste skúšok

Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre skúšky farbiarov
platného od 3.5.2013 vydaného SPK Bratislava.
Všeobecné pokyny:
Farbiarske skúšky duričov môžu absolvovať všetky plemená duričov, teriérov, sliedičov, jazvečíkov a farbiare bez obmedzenia veku a výšky psa v kohútiku.

Skúšane disciplíny:

 1. Vodenie psa: a/ na remeni b/ voľne
 2. Odloženie psa: a/ na remeni b/ voľne
 3. Dohľadávka diviaka po prirodzenej alebo umelo založenej nepofarbenej stope
 4. Správanie sa pri zastrelenej zveri
 5. Poslušnosť – Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať vhodnú zbraň, poľovný lístok, zbrojný preukaz, farbiarsky remeň a preukaz o pôvode psa. Vodič psa musí pri veterinárnej kontrole predložiť veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, paraviróze a infekčnej hepatitíde maximálne 1
  rok a minimálne 4 týždne pred konaním skúšok. Choré psi a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčené. Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas skúšok. Skúšky sa konajú za každého počasia.
  Pri menšom počte ako 5 prihlásených psov sa skúšky
  neuskutočnia.