Chovateľská prehliadka 2022/2023 – VIDÍME SA OSOBNE!

Obvodná poľovnícka komora Brezno v súčinnosti OÚ v Brezne  Vás pozýva na chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí za poľovnícku sezónu 2022/2023.

Prehliadka sa uskutoční v dňoch 25. – 26. marca 2023

v sobotu 25. marca 2023 od 10,00 do 18,00 hod. a 

v nedeľu 26.marca 2023 od 8,00 do 15,00 hod.

v priestoroch reštaurácie  Ω-Omega Club, Švermova 7, Brezno.

Vystavené budú okrem trofejí aj fotografie našej krásnej prírody a umelecké diela s poľovníckou tematikou. V sobotu aj v nedeľu v čase od 11:00 do 14:00 budú v pripravené vedomostné súťaže o poľovníctve a prírode pre deti.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizačný tím

 OZN Á M E N I E o konaní prípravného kurzu na skúšku z poľovníctva

Obvodná poľovnícka komora Brezno oznamuje poľovníckej i nepoľovníckej
verejnosti, že v mesiaci marec 2023 otvára prípravný kurz pre uchádzačov
o skúšku z poľovníctva.


Uchádzač sa na prípravný kurz prihlasuje písomne a to zaslaním vyplnenej
prihlášky na adresu : Obvodná poľovnícka komora Brezno, Nálepkova 28,
977 01 Brezno.


Vyplnenú prihlášku uchádzač môže zaslať aj prostredníctvom E-mailu na
adresu brezno@br.opk.sk. Takto zaslanú prihlášku je však potrebné následne
podpísať v kancelárií OPK.


Bližšie informácie na tel. č. 0918 700 237, prípadne na vyššie uvedenej
E-mailovej adrese.

FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV

Obvodná poľovnícka komora Brezno v spolupráci s PS Suchá Pohorelá

Usporiada

FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV

Dátum: 04. september 2022 (nedeľa)
Zraz účastníkov: Obec Pohorelá – námestie o 7,30 hod.
Organizačný výbor:
Riaditeľ Miroslav Maťúš
Ekonóm Ing. Ľubomír Švidraň
Veterinárny dozor určí ŠVS
Rozhodcovia: deleguje ústredie SPZ

Usporiadatelia: Kynologická komisia OPK Brezno a PS Suchá Pohorelá

Prihlášky: Zaslať dvojmo do 30.augusta 2022 na adresu:
Obvodná poľovnícka komora Brezno,
Nálepkova 28.
977 01 Brezno

Poplatky: Skúšobný poplatok 35.- €, zaplatiť na mieste skúšok

Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre skúšky farbiarov
platného od 3.5.2013 vydaného SPK Bratislava.
Všeobecné pokyny:
Farbiarske skúšky duričov môžu absolvovať všetky plemená duričov, teriérov, sliedičov, jazvečíkov a farbiare bez obmedzenia veku a výšky psa v kohútiku.

Skúšane disciplíny:

 1. Vodenie psa: a/ na remeni b/ voľne
 2. Odloženie psa: a/ na remeni b/ voľne
 3. Dohľadávka diviaka po prirodzenej alebo umelo založenej nepofarbenej stope
 4. Správanie sa pri zastrelenej zveri
 5. Poslušnosť – Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať vhodnú zbraň, poľovný lístok, zbrojný preukaz, farbiarsky remeň a preukaz o pôvode psa. Vodič psa musí pri veterinárnej kontrole predložiť veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, paraviróze a infekčnej hepatitíde maximálne 1
  rok a minimálne 4 týždne pred konaním skúšok. Choré psi a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčené. Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas skúšok. Skúšky sa konajú za každého počasia.
  Pri menšom počte ako 5 prihlásených psov sa skúšky
  neuskutočnia.

Čistý revír = čistá príroda 2022

Článok uverejnený v MY horehronie 14.6.2022

Slovenská poľovnícka komora spolu s reláciou Halali spustili už 4. ročník akcie Čistý revír = čistá príroda a PZ Richtárovo Valaská nemohlo veru chýbať.

Tridsať členov a kandidátov využilo pekné počasie a v sobotu 28. mája sa spoločne vybrali na brigádu. V rámci tejto celoslovenskej akcie sa podarilo vyzbierať už viac ako 580 ton odpadu.

Lokality, ktoré sa tento rok čistili boli „Cirkevná“ – Horná Lehota, okolie cesty I/66 Brezno- Valaská-Podbrezová, okolie cesty Piesok – Bystrá. Lokality sme nevybrali náhodne. Tam, kde si jeden z nás už nevie poradiť a odpad z lesa odviesť sám, pomôžeme si navzájom.
Zbieranie odpadu sa miestami podobalo na archeologickú činnosť. Odpad bol v lese pod listami, v machu, pod stromami alebo kríkmi.

Sklo, plastový odpad, pneumatiky, ale aj bicykel či železný odpad sa našiel a zozbieral na troch čistených lokalitách. Spolu sa vyzbieralo 35 vriec odpadu, 4 pneumatiky a bicykel. Pri ceste I/66 sme dokonca našli vysypaných asi 10 kg granúl pre psa. Toto nie je potrava, ktorá patrí do lesa a je smutné, že si niekto okolie cesty vyhodnotil ako vhodné miesto pre takýto odpad.

Popri čistení sme spravili údržbu tzv. pachového ohradníka, ktorý bráni prechodu zveri z lesa na cestu I/66 v lokalite Valaská – Brezno. Pach z nádob umiestnených popri ceste I/66 účinne odrádza zver a tá nevybieha v takom počte na cestu. Ochrana zveri, ale aj majetku a
životov ľudí určite stojí za trochu „smradu“.

Stále sa nájdu ľudia, ktorí radšej, ako na zberný dvor, odnesú odpad do lesa alebo vyhodia niekde popri ceste. Odpad do lesa proste nepatrí a škodí všetkým živočíchom a rastlinám, ktoré tu žijú. Ďakujeme všetkým zúčastneným a každý rok dúfame, že bude toho odpadu
menej.