Chovateľská prehliadka

Obvodná poľovnícka komora Brezno usporiada v súlade s ustanoveniami § 23 Zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12-20 vyhlášky 344/2009 v znení neskorších predpisov Chovateľskú prehliadku.

Na prehliadku sa musia predložiť trofeje raticovej zveri vrátane hlavy a to: rožky kamzíka, rohy muflóna, parohy jeleňa, parohy daniela, parôžky srnca, kly dospelého diviaka staršieho ako tri roky a lebky veľkých šeliem. Predkladanie lebiek ostatných šeliem je dobrovoľné.

Na každej trofeji musí byť pripevnený a vyplnený štítok trofeje a vyplnená bodovacia tabuľka vo veľkosti A5 dvojmo, kde spodnú časť tabuľky je potrebné pripevniť na tvrdý papier vo veľkosti a tento pevne priviazať o lebku. 

Chovateľská prehliadka sezóna 2019/2020

Chovateľská prehliadka sezóna 2018/2019

Chovateľská prehliadka sezóna 2017/2018