AKTUALITY

 • POZVÁNKA – Zasadnutie nezaradených členov SPZ v Brezne
  Predstavenstvo Okresnej organizácie SPZ v Brezne z dôvodu prípravy Snemu Okresnej organizácie SPZ v Brezne  pozýva všetkých nezaradených členov OkO SPZ Brezno:  dňa 23.3.2022 /streda/ do priestorov kancelárie OkO SPZ Brezno, Nálepkova 28, 977 01 Brezno so začiatkom o 15,oo hod. na zasadnutie nezaradených členov SPZ /bez členstva v PZ OkO SPZ / s nasledovným programom: 1. Informácia o príprave Snemu …
 • Prihlášky na predbežné skúšky farbiarov
  Dátum:  16.október 2021 (sobota) Zraz účastníkov: Lesnícky skanzen Vydrovo – parkovisko,                                   Čierny Balog       o 7,30 hod. Organizačný výbor:   Riaditeľ                                Ing. Libor Smrečan Ekonóm                               Ing. Ľubomír  Švidraň Veterinárny  dozor               určí ŠVS Rozhodcovia  .                  deleguje ústredie  SPZ Usporiadatelia:                  Kynologická komisia OPK a PZ Korytárska Prihlášky:  Zaslať dvojmo do  8.októbra 2021  na adresu:             Obvodná poľovnícka komora Brezno,              Nálepkova  28.             977 01  Brezno Poplatky: Skúšobný poplatok  35.- €, zaplatiť na mieste skúšok Skúša sa  podľa Skúšobného poriadku pre Predbežné skúšky farbiarov. (PF) Všeobecné …
 • VÝZVA na spoločné stretnutie 9.9.2021
  Vážení priatelia prírody a poľovníctva, v súvislosti s pretrvávajúcim odporom ústavných činiteľov a vysokých štátnych úradníkov k požiadavke zastaviť proces legislatívnej úpravy prechodu správy území z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR na ŠOP SR, resp. MŽP SR Vám v prílohe zasielame informáciu o ďalšej aktivite “vidieckej koalície”. Źiadame Vás o podporu na pripravovanom zhromaždení a …
 • AMO metodicé usmernenie
  Kliknite na link pre viac info. https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/2418-metodicke-usmernenie-pre-uzivatelov-pr.html
 • Katalóg chovateľská prehliadka 2021