AKTUALITY

 • Prihlášky na predbežné skúšky farbiarov
  Dátum:  16.október 2021 (sobota) Zraz účastníkov: Lesnícky skanzen Vydrovo – parkovisko,                                   Čierny Balog       o 7,30 hod. Organizačný výbor:   Riaditeľ                                Ing. Libor Smrečan Ekonóm                               Ing. Ľubomír  Švidraň Veterinárny  dozor               určí ŠVS Rozhodcovia  .                  deleguje ústredie  SPZ Usporiadatelia:                  Kynologická komisia OPK a PZ Korytárska Prihlášky:  Zaslať dvojmo do  8.októbra 2021  na adresu:             Obvodná poľovnícka komora Brezno,              Nálepkova  28.             977 01  Brezno Poplatky: Skúšobný poplatok  35.- €, zaplatiť na mieste skúšok Skúša sa  podľa Skúšobného poriadku pre Predbežné skúšky farbiarov. (PF) Všeobecné …
 • VÝZVA na spoločné stretnutie 9.9.2021
  Vážení priatelia prírody a poľovníctva, v súvislosti s pretrvávajúcim odporom ústavných činiteľov a vysokých štátnych úradníkov k požiadavke zastaviť proces legislatívnej úpravy prechodu správy území z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR na ŠOP SR, resp. MŽP SR Vám v prílohe zasielame informáciu o ďalšej aktivite “vidieckej koalície”. Źiadame Vás o podporu na pripravovanom zhromaždení a …
 • AMO metodicé usmernenie
  Kliknite na link pre viac info. https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/2418-metodicke-usmernenie-pre-uzivatelov-pr.html
 • Katalóg chovateľská prehliadka 2021
 • OPK Brezno pre deti – Cesta rozprávkovým lesom vo Valaskej
  OPK Brezno sa po pandemickej odmlke zúčastnila skvelej akcie pre deti – Cesta rozprávkovým lesom. Podujatie organizovalo dňa 5. júna občianske združenie OZ Valašťania vo Valaskej a našou úlohou bolo zaujať deti na cieľovej lúke. Za účasti Zuzany Rolincovej – predsedníčka osvetovej komisie OPK Brezno, Mareka Očenáša a Viliama Kúdelku, mohli deti spoznávať zhody rôznej …