Legislatíva

Zákon o poľovníctve a zákon o lesoch

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

Zákon č. 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch

Vyhláška k zákonu o poľovníctve

Vyhláška č. 344/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)

Zákon o zbraniach a strelive

Zákon č. 190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v AKTUÁLNOM znení