KYNOLÓGIA

Predsedom kynologickej komisie pri OPK Brezno je od orku 2019 Ing. Peter Lakanda.

Kynológia je neoddeliteľne spätá s poľovníctvom a nie nadarmo sa hovorí, že poľovník bez psa je len polovičný poľovník. Poľovanie a dohľadávanie poranenej zveri so psami jasne definuje zákon o poľovníctve 244/2009 Z.z a usmerňuje vyhláška 344/2009 Z.z.

Každý rok sa kynologická komisia spolu s vedením OPK Brezno venuje organizovaniu skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov a usmerňuovať chod kynológie v okrese Brezno. V príprave na prvý poľovný lístok je aj časť kynológia, kde sa popri štandardnej výuke snažíme vychovávať nových kynológov.

V našom okrese pôsobí veľa aktívnych chovateľov rôznych poľovných plemien psov.

Spomeňme aspon niektorých:

  • Ing. Karol Chvála – farbiare
  • Ladislav Karhordo – farbiare, jazvečíky
  • Miroslav Vojtko – farbiare
  • Peter Polak – farbiare
  • Ing. Peter Lakanda – teriéry, jazvečíky
  • Ján Kuklica – severské plemená psov

Novinky

Farbiarske skúšky malých plemien 2020

Na stiahnutie