OSVETA

Zuzana Rolincová je od roku 2019 predsedníčkou osvetovej komisie pri OPK Brezno.

Osvetová činnosť je jedna zo základných činností OPK.

Patrí sem

  • organizácia podujatí pre poľovnícku a nepoľovnícku verejnosť
  • propagácia poľovníctva v médiách
  • príprava publikácia
  • zastrešovnie krúžkovej činnosti KMPPP a príprava na súťaže
  • spolupráca na národných poľovníckych projektoch