Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 25. decembra 2020 vo veku 77 rokov nás navždy opustil Dušan Brozman, dlhoročný poľovník, priateľ a zanietený funkcionár OkO SPZ Brezno.


Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
ČESŤ JEHO PAMIATKE.

Farbiarske skúšky malých plemien 2020 Čierny Balog

Obvodná poľovnícka komora Brezno v spolupráci s PZ Korytárska – Čierny Balog usporiadali 22. augusta 2020 farbiarske skúšky malých plemien.

Skúšok sa zúčastnilo 7 psov plemien hladkosrstý jazvečík, alpský jazvečíkovitý durič, slovenský kopov, foxteriér hrubosrstý a dve lajky.

Rozhodcovský zbor tvorili Ing. Peter Lakanda a hlavný rozhodca Ján Piljan.

Počasie psíkom aj ich majiteľom prialo a tak psíky mohli ukázať svoju pripravenosť. A počínali si naozaj výborne. Pri vyhlasovaní výsledkov skúšok hlavný rozhodca ocenil vysokú úroveň predvedených psov a poďakoval  za prípravu skúšok na vysokej úrovni.

Šesť jedincov obstálo v I. cene: alpský jazvečíkovitý durič Dona Sitárka (116 plný počet b.) s vodičom PaedDr. Miroslavom Smrečanom, slovenský kopov Focus Lesný Chór (116 plný počet b.) s vodičom Vlastimírom Syčom, hladkosrstý jazvečík Chicco z lesov Horehronia (105 b.) s vodičom Denisom Kubajdom, hladkosrstý jazvečík Hilary z lesov Horehronia (105 b.) s vodičom Dominikom Bučkom, foxteriér hrubosrstý Xoro z Kuliaru (98 b.) s vodičom Jánom Syčom, Rusko európska lajka Geisha ze Staré Moravy (98 b.) s vodičom Ing. Jozefom Černákom a v druhej cene obstala Západosibírska lajka Aisha Biela Táňa (92 b.) s vodičom Bc. Andrejom Vojtasom.

Najdôležitejšie pre všetkých úspešných vodičov však je skutočnosť, že ich zverenci získali certifikát poľovnej upotrebiteľnosti na  dohľadávanie poranenej srnčej zveri v poľovných revíroch.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave týchto skúšok a zabezpečili úžasnú atmosféru, stopové dráhy a v neposlednom rade výborný kapustový guláš. Taktiež patrí poďakovanie aj trubačovi Ing. Petrovi Kovalčíkovi , ktorý si našiel čas a prišiel zahájiť aj ukončiť tieto skúšky trúbením na lesnici. Veríme, že takýchto kynologických podujatí bude v našom okrese pribúdať.

Kynológii zdar.

Farbiarske skúšky malých plemien 2020

Obvodná poľovnícka komora Brezno v spolupráci s PZ Korytárska usporiada farbiarske skúšky malých plemien.

Dátum: 22. august 2020 (sobota)

Zraz účastníkov: Lesnícky skanzen Vydrovo – parkovisko,Čierny Balogo 7,30 hod

Prihlášky: Zaslať dvojmo do 17. augusta 2020 na adresu:

Obvodná poľovnícka komora Brezno
Nálepkova 28
977 01 Brezno

Katalóg chovateľská prehliadka 2020

Chovateľská prehliadka 2020 – ZRUŠENIE

Vzhľadom na stav a  vývoj šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19 na

Slovensku,na základe vydaných opatrení Krízového štábu SR s vydaným

plošným zákazom organizácieakýchkoľvek kultúrnych a  spoločenských

podujatí,sa plánovaná chovateľská prehliadka,ktorá sa mala konať

v dňoch 20. – 22. marca 2020 v priestoroch reštaurácie Ω-Omega Club Brezno, ruší v danom termíne.

      O ďalšom náhradnom termíne Vás budeme informovať keď sa situácia stabilizuje