Prihlášky na predbežné skúšky farbiarov

Dátum:  16.október 2021 (sobota)

Zraz účastníkov: Lesnícky skanzen Vydrovo – parkovisko,     

                             Čierny Balog       o 7,30 hod.

Organizačný výbor:  

Riaditeľ                                Ing. Libor Smrečan

Ekonóm                               Ing. Ľubomír  Švidraň

Veterinárny  dozor               určí ŠVS

Rozhodcovia  .                  deleguje ústredie  SPZ

Usporiadatelia:                  Kynologická komisia OPK a PZ Korytárska

Prihlášky:  Zaslať dvojmo do  8.októbra 2021  na adresu:

            Obvodná poľovnícka komora Brezno, 

            Nálepkova  28.

            977 01  Brezno

Poplatky: Skúšobný poplatok  35.- €, zaplatiť na mieste skúšok

Skúša sa  podľa Skúšobného poriadku pre Predbežné skúšky farbiarov. (PF)

Všeobecné pokyny:  

Skúšok sa môžu zúčastniť psy a suky všetkých plemien  farbiarov, slovenské kopovy, alpské jazvečíkovité duriče, štajerské duriče a tatranské duriče, ktoré v deň skúšok dosiahli vek  aspoň 12 mesiacov

Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať vhodnú zbraň, poľovný lístok, zbrojný preukaz a preukaz o pôvode psa.

Vodič psa musí pri veterinárnej kontrole predložiť veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde maximálne 1 rok a minimálne 4 týždne pred skúškami. Choré psi a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčené.

Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas skúšok.

Skúšky sa konajú za každého počasia. Pri menšom počte ako 5  prihlásených psov sa skúšky  neuskutočnia

Farbiarske skúšky malých plemien 2020 Čierny Balog

Obvodná poľovnícka komora Brezno v spolupráci s PZ Korytárska – Čierny Balog usporiadali 22. augusta 2020 farbiarske skúšky malých plemien.

Skúšok sa zúčastnilo 7 psov plemien hladkosrstý jazvečík, alpský jazvečíkovitý durič, slovenský kopov, foxteriér hrubosrstý a dve lajky.

Rozhodcovský zbor tvorili Ing. Peter Lakanda a hlavný rozhodca Ján Piljan.

Počasie psíkom aj ich majiteľom prialo a tak psíky mohli ukázať svoju pripravenosť. A počínali si naozaj výborne. Pri vyhlasovaní výsledkov skúšok hlavný rozhodca ocenil vysokú úroveň predvedených psov a poďakoval  za prípravu skúšok na vysokej úrovni.

Šesť jedincov obstálo v I. cene: alpský jazvečíkovitý durič Dona Sitárka (116 plný počet b.) s vodičom PaedDr. Miroslavom Smrečanom, slovenský kopov Focus Lesný Chór (116 plný počet b.) s vodičom Vlastimírom Syčom, hladkosrstý jazvečík Chicco z lesov Horehronia (105 b.) s vodičom Denisom Kubajdom, hladkosrstý jazvečík Hilary z lesov Horehronia (105 b.) s vodičom Dominikom Bučkom, foxteriér hrubosrstý Xoro z Kuliaru (98 b.) s vodičom Jánom Syčom, Rusko európska lajka Geisha ze Staré Moravy (98 b.) s vodičom Ing. Jozefom Černákom a v druhej cene obstala Západosibírska lajka Aisha Biela Táňa (92 b.) s vodičom Bc. Andrejom Vojtasom.

Najdôležitejšie pre všetkých úspešných vodičov však je skutočnosť, že ich zverenci získali certifikát poľovnej upotrebiteľnosti na  dohľadávanie poranenej srnčej zveri v poľovných revíroch.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave týchto skúšok a zabezpečili úžasnú atmosféru, stopové dráhy a v neposlednom rade výborný kapustový guláš. Taktiež patrí poďakovanie aj trubačovi Ing. Petrovi Kovalčíkovi , ktorý si našiel čas a prišiel zahájiť aj ukončiť tieto skúšky trúbením na lesnici. Veríme, že takýchto kynologických podujatí bude v našom okrese pribúdať.

Kynológii zdar.

Farbiarske skúšky malých plemien 2020

Obvodná poľovnícka komora Brezno v spolupráci s PZ Korytárska usporiada farbiarske skúšky malých plemien.

Dátum: 22. august 2020 (sobota)

Zraz účastníkov: Lesnícky skanzen Vydrovo – parkovisko,Čierny Balogo 7,30 hod

Prihlášky: Zaslať dvojmo do 17. augusta 2020 na adresu:

Obvodná poľovnícka komora Brezno
Nálepkova 28
977 01 Brezno